"Corona Klap" MKB, wanneer?


Het aantal faillissementen is de afgelopen maanden niet significant hoger dan een jaar geleden. Dat ondanks het feit dat de Corona-crisis een groot negatief effect heeft op de omzet en het rendement van veel ondernemingen, vooral in de sectoren die rechtstreeks getroffen zijn. Hoe kan dat?
 
Uit gesprekken met ondernemers, bankiers en accountants en ook uit diverse relevante publicaties valt vrij snel een conclusie te trekken. Anders dan tijdens de kredietcrisis zijn er nu wel snel robuuste maatregelen genomen om ondernemers financieel te ondersteunen om zo de negatieve gevolgen voor het MKB zo veel mogelijk te beperken. Vooral de landelijke overheid heeft flink uitgepakt. Allerlei regelingen zijn in een ijltempo opgetuigd en uitgevoerd; de NOW-regeling, de TOZO-regelingen, het noodloket en nu weer de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In het kielzog van de overheid heeft de belastingdienst ongekend snel toestemming verleend om belastingbetalingen voorlopig op te schorten. De banken hebben razendsnel en massaal de aflossingen op zakelijke leningen uitgesteld. Door de verruiming van de voorwaarden voor staatsgegarandeerd leningen zijn er door de banken bovendien veel overbruggingsleningen verstrekt. Dit enorme pakket van maatregelen heeft ervoor gezorgd dat liquiditeitsproblemen bij veel ondernemingen in de eerste 3,5 maand van de Corona-Crisis beperkt zijn gebleven. Het maatregelenpakket heeft daarmee het gewenste effect gehad en zijn waarde zonder enige twijfel bewezen.
 
Echter, achter de horizon schuilt een heel groot gevaar. Er ligt een enorme schuldenberg te wachten op veel ondernemingen. Aflossingen op zakelijke leningen gaan weer in. Verstrekte overbruggingsleningen moeten binnen 4 jaar worden terugbetaald en de belastingdienst is “goed maar niet gek”, de opgeschorte betalingen moeten worden voldaan. Dat gaat een aanslag doen op de liquiditeitsposities.  
 
Kort samengevat, ondernemingen hebben baat gehad bij de extra liquiditeitsruimte, maar krijgen over enige tijd een gepeperde rekening gepresenteerd. Hun aflossingsverplichtingen gaan onvermijdelijk stijgen en worden in veel gevallen fors hoger dan voorheen. Aan de andere kant is het nog maar de vraag of de rendementen op dezelfde korte termijn het niveau bereiken van voor de Corona-Crisis, we hebben immers nog enige tijd te maken met de 1,5 meter economie. Het laat zich dan makkelijk op twee vingers uittellen dat er een disbalans kan ontstaan tussen aflossingsverplichtingen en betalingscapaciteit. Dit kan zich in het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van het volgend jaar al manifesteren. De kans is groot dat het voor veel bedrijven in financieel opzicht een lange, donkere en koude winter wordt.
 
En nu? Het antwoord is snel gegeven maar complex. Pas niet de tactiek van de struisvogel toe (kop in ‘t zand) maar die van de meikever (zeer nauwkeurig tellen !!). Stel snel een aantal scenario’s op en bereken het rendement en de ontwikkelingen van de liquiditeit conform deze scenario’s. Komt dat onder de streep niet goed uit, probeer dan maatregelen te nemen die het rendement en de liquiditeit verbeteren. Overweeg daarbij ook aanpassingen in het businessmodel. Blijft de min staan, ga dan in gesprek met financiers en andere stakeholders en overweeg in het uiterste geval uw activiteiten te stoppen. Oh ja, dit is taaie kost, ondersteuning van een goede adviseur is aan te bevelen.

Mijn financieringsaanvraag is afgewezen! 
Wat nu?

 

De afgelopen weken hebben de Partners bij Corporate Finance Limburg de eerste ondernemingen geholpen met aantrekken van overbruggingsfinancieringen om de directe gevolgen van Covid-19 het hoofd te bieden. 

Gelukkig is het merendeel van de aanvragen gehonoreerd en hebben de banken snel aanvullende financieringsmiddelen verstrekt. Maar helaas hebben we niet iedereen kunnen helpen. Van sommige ondernemers werd de aanvraag afgewezen.

De volgende vraag was dan ook, wat nu? Hoe moet ik nu verder en moet ik nog wel door gaan? 


Er zijn dan een aantal mogelijkheden:

  • Kunt u uw businessmodel zodanig aanpassen zodat u binnen afzienbare tijd een positieve cashflow kunt genereren en kan de bank alsnog aanvullend krediet verstrekken.
  • De levensvatbaarheid van uw businessmodel is twijfelachtig en staat ter discussie.

De juiste beslissing is niet eenvoudig en vraagt om weloverwogen vervolgstappen.

 

Wij van Corporate Finance Limburg kunnen u daarbij helpen. Wij hebben een Quick Scan ontwikkeld die u op basis van een aantal financiële gegevens adviseert omtrent de te ondernemen vervolgstappen. Het tijdsbeslag om de Quick Scan uit voeren bedraagt ongeveer een dagdeel. 


Blijkt dat het verdienmodel van uw bedrijf aangepast kan worden zodat er binnen afzienbare tijd weer sprake is van een levensvatbaar bedrijf, dan kunnen wij u verder helpen met uw financieringsaanvraag. Die ofwel bij uw huisbankier ingediend kan worden of bij een alternatieve financieringsinstelling.

 

Waarom zou u voor Corporate Finance Limburg kiezen.

  • Wij werken persoonlijk zijn betrokken, deskundig en ervaren;
  • Indien wij vertrouwen hebben in uw bedrijf en het verdien model is de kans groot dat wij een passende financiering voor u vinden;
  • Wij kennen de regio en de spelers wat juist in deze crisistijd zeer belangrijk is;
  • Wij zijn onafhankelijk en zijn niet gebonden aan één financiële instelling.

 

Bent u benieuwd naar de Quick Scan en de prijs hiervan, bel ons, of maak een afspraak.