Over ons

WAAROM 

Het is geen geheim dat banken meer terughoudend zijn dan een tijd geleden. Veel ondernemers hebben mede daardoor te maken met een financieringsvraagstuk. Ondernemers helpen om dit op te lossen is onze missie. 

 

De financieringswereld verandert in rap tempo. Ondernemers gaan niet langer vanzelfsprekend eerst naar de bank als zich een financieringsvraagstuk voordoet. Net zoals bij woninghypotheken ontstaat er nu ook voor zakelijke financieringen vraag naar een onafhankelijk advies. Alle drie de partners van Corporate Finance Limburg zijn al heel lange tijd actief als adviseurs op het vlak van bedrijfsfinancieringen. We kennen elkaar al een tijd en hebben met enige regelmaat samengewerkt. Deze samenwerking verliep steeds uitstekend. Ook geografisch vullen we elkaar aan, we zijn verspreid over de hele provincie actief. Ook onze netwerken, bestaande uit bankiers, accountants en ondernemers zijn volledig complementair. 

 

Daar komt bij dat we gedrieën betere en intensievere contacten kunnen onderhouden met belangrijke marktpartijen zoals aanbieders van financieringsoplossingen maar we zijn samen ook een prima gesprekspartner voor de Limburgse bankiers en de Limburgse accountantskantoren. We weten dat we samen een nog betere partner zijn voor de  ondernemers in onze provincie. Daar komt bij dat we rasechte Limburgers zijn en ons gehele werkzaam leven actief zijn geweest ten dienste van de Limburgse ondernemers. Onze gezamenlijke naam "Corporate Finance Limburg” dekt de lading en maakt ons trots.

Hoe 

We zoeken de oplossing in eerste instantie bij de huisbankier. De wereld van bedrijfsfinancieringen is echter groter en er zijn de afgelopen tijd voortdurend nieuwe mogelijkheden ontstaan. 

 

Allereerst zijn er de traditionele financieringsbronnen zoals eigen vermogen, de bank en leningen van familie. Daarnaast zijn er specialistische kapitaalverschaffers zoals lease-  en factormaatschappijen, venture capital partijen, informal investors en overheidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld LIOF in Limburg, de BBZ regeling en Qredits. Vanaf 2015 hebben crowdfunders hun intrede gedaan op de markt van bedrijfsfinancieringen en niet lang daarna verschenen ook de zogenaamde Fintech bedrijven. Voor nagenoeg elk financieringsvraagstuk hebben we momenteel een oplossing voorhanden. Voor een ondernemer is het ondoenlijk om een overzicht te krijgen van alle mogelijkheden. Corporate Finance Limburg overziet dit speelveld en wij vinden voor u de beste oplossing, daar zit onze toegevoegde waarde.

Wat 

Corporate Finance Limburg doet zaken met een geselecteerde groep financieringsinstellingen. Hierbeneden een overzicht van onze partners.

 

  • Banken: Rabobank, ABN-AMRO Bank, ING Bank
  • Leasemaatschappijen: Beequip, De Lage Landen, ABC -Finance
  • Factormaatschappijen: Rabo Factoring, ABC Finance, Alfa Commercial Finance, Voldaan
  • Asset based financiers: Mogelijk.nl
  • Crowdfunders: Collin Crowdfund, Geld voor elkaar, Kapitaal op Maat
  • Fintech: Spotcap, Fundiq
  • Overheidsinitiatieven: Liof, Qredits

 

Er zijn letterlijk nog meer dan honderd andere partijen actief, doch “less is more” en daarom hebben we een selectie gemaakt van partijen die naar ons inzicht degelijk en betrouwbaar zijn en in hun samenhang het gehele speelveld bestrijken. Uiteraard houden we de ontwikkelingen voor u in de gaten en zodra nieuwe belangrijke spelers verschijnen spelers onderzoeken we de mogelijkheden. 

Waarom u op ons kunt rekenen? Omdat onze samenwerking veel meer is dan alleen een bedrijf. Elk teamlid voegt iets bijzonders aan ons team toe, maar we hebben onze waarden met elkaar gemeen.